Eleccions al consell escolar 2013 (vot presencial i vot no presencial)

per  Sàdur

El pròxim dia 28-11-2013 se celebraran les eleccions per a la renovació parcial del consell escolar del centre. Podeu consultar les candidatures de cada sector.

L’horari de votació és el següent:

- Sector alumnes: de 8:30 a 14:00.
- Sector personal docent: de 9:30 a 14:00.
- Sector pares i mares: de 14:30 a 17:00.

Per a poder votar cal presentar el DNI/NIE/Passaport. Recordeu que en l’elecció pel sector pares i mares poden votar la mare i el pare.

Si no podeu passar pel col·legi per a votar podeu exercir el vostre dret de vot a través d’una altra persona. En tal cas cal seguir les següents instruccions:

- La papereta (només la papereta) ha d’anar dins del sobre de votació (color marró) tancat.
- Aquest sobre i una fotocòpia del DNI/NIE ha d’anar dins d’un altre sobre, que també ha d’anar tancat. A més, el votant ha de firmar per damunt de la solapa per garantir que el sobre arriba intacte a l’urna.

A la recepció del col·legi podeu trobar tant les paperetes de votació com els sobres.