Resultats electorals 2013 (provisionals)

per  Sàdur

Tot seguit trobareu els resultats provisionals de les eleccions al consell escolar. El període de reclamació és de dos dies naturals a partir de la publicació de l’acord. Les reclamacions s’han de presentar per escrit amb indicació del nom, cognoms, domicili, DNI/NIE i firma de la persona (o persones) que les efectuen.

- Sector pares:
— Ana María Rubio Molina
— Luis Manuel Roselló Serrano

- Sector professors:
— Diógenes Contreras Figueroa
— Estíbaliz Apiñániz Aldeguer

- Sector alumnes:
— Alejandro Sánchez Ferrer